dentists

Μεταβατικές Διατάξεις Ειδικότητας

5 Οκτωβρίου 2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επειδή το ΔΣ της εταιρείας μας συχνά ερωτάται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου κάποιος να συμπεριληφθεί στις μεταβατικές διατάξεις για τη λήψη του τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, σας ενημερώνουμε ότι η σχετική εγκύκλιος που έβγαλε το Υπουργείο αναφέρεται γενικά και σε ιατρικές και σε οδοντιατρικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις. Ερμηνεύοντας την εγκύκλιο και το σχετικό ΦΕΚ της ειδικότητας προτείνουμε να συμπεριλάβετε στο φάκελό σας τα εξής:

  1. Αίτηση προς τη Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας στην οποία θα αναφέρετε <<Επιθυμώ τη χορήγηση άδειας χρησιμοποιήσεως τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής σύμφωνα με την …….(αναφέρετε ακριβώς την περίπτωση που υπάγεστε, πχ. περίπτωση γ της παρ. Α και περίπτωση α της παρ. Γ) του Άρθρου 4. Μεταβατικές διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.41654/31.5.2019 “Εκπαίδευση στην οδοντιατρική ειδικότητα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής.” (ΦΕΚ Β’ 2373/19.6.2019)>>
  2. Απλή φωτοτυπία της άδειας ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος
  3. Σύντομο βιογραφικό
  4. Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η πληρότητα των προϋποθέσεων ένταξης στις αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα:

α) Απλή φωτοτυπία του αντίγραφου μεταπτυχιακού τίτλου ή/και του διδακτορικού διπλώματος που χορηγήθηκε από τα τμήματα Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ ή ΑΠΘ που αναφέρονται στην παράγραφο Γ. και Δ. των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 4)

β) Προκειμένου για μεταπτυχιακούς τίτλους που χορηγήθηκαν από το εξωτερικό, πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σφραγίδα της Χάγης «APOSTILLE» ή
να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής τους από το οικείο Ελληνικό Προξενείο και να είναι επίσημα μεταφρασμένα. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν επικυρωμένα με τον ανωτέρω τρόπο επίσημα αποδεικτικά (κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, φεκ κ.α.) που να αποδεικνύει ότι η μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση ήταν 2ετής ή 3ετής (ανάλογα στην περίπτωση που ανήκουν) πλήρους απασχόλησης και περιελάμβανε αντίστοιχη κλινική άσκηση (logobook)

γ) Προκειμένου για την περίπτωση προϋπηρεσίας σε μονάδα δημοσίου ιδρύματος υγείας της ημεδαπής που αναφέρεται στην περίπτωση δ της παραγράφου Ε. απαιτείται πιστοποιητικό που προέρχονται από Κλινική ή Τμήμα Νοσοκομείου που να φέρει τις υπογραφές του Διευθυντή της Κλινικής/Τμήματος, του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και του Διοικητικού Διευθυντή. . Στις περιπτώσεις που ο Διευθυντής της Κλινικής είναι ο αιτών, το πιστοποιητικό του θα υπογράφεται από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και Διοικητικό Διευθυντή. Εάν ο Διευθυντής είναι παράλληλα και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, τότε θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου και τον Διοικητικό Διευθυντή.

δ) Προκειμένου για τα μέλη ΔΕΠ, τα μέλη ΕΔΙΠ, τους μόνιμους έμμισθους επιστημονικούς συνεργάτες ή τους διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 των τμημάτων των ΑΕΙ που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο απαιτείται να συμπεριλάβουν το φεκ διορισμού τους όπου διαφαίνεται και το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου ατόμου, ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ή απλή ταχυδρομική επιστολή στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, με αποδέκτη την Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, Αριστοτέλους 17, 10433, Αθήνα.