Πρόεδρος: Σπίνος Πέτρος

Γραμματέας: Θεοδωρίδης Χάρης

Ταμίας: Ματούλας Ευθύμιος

Μέλος: Ξανθάκος Πέτρος

Αντιπρόεδρος: Μάλλιος Νικόλαος

Ειδ. Γραμματέας: Λιλλής Θεόδωρος

Μέλος: Τσατσανιάς Παναγιώτης

Πρόεδρος: Σπίνος Πέτρος

Αντιπρόεδρος: Μάλλιος Νικόλαος

Γραμματέας: Θεοδωρίδης Χάρης

Ειδ. Γραμματέας: Λιλλής Θεόδωρος

Ταμίας: Ματούλας Ευθύμιος

Μέλος: Ξανθάκος Πέτρος

Μέλος: Τσατσανιάς Παναγιώτης