ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Ιστορία

Η Χειρουργική του Στόματος άρχισε να παίρνει μορφή ως γνωστικό αντικείμενο – εξειδίκευση της Οδοντιατρικής Επιστήμης στα μέσα του 19ου αιώνα, συμπίπτοντας ουσιαστικά με τις απαρχές της εδραίωσης της ανεξάρτητης πανεπιστημιακής Οδοντιατρικής εκπαίδευσης, την ανακάλυψη των αναισθητικών και των ακτίνων Χ.

Αργότερα, με τη συνεχή διεύρυνση του αντικειμένου κατά τον 20ο αιώνα, και δη με αποφάσεις ευρωπαϊκών επιστημονικών φορέωντη δεκαετία του 80’ να ενσωματώσουν σταδιακά και τη λήψη του πτυχίου της Ιατρικής στην οδοντιατρική εξειδίκευση της «Χειρουργικής Στόματος», αποτέλεσε τη βάση για την διαμόρφωση της ειδικότητας της «Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής», αντικείμενο της οποίας αποτελεί η αντιμετώπιση ενός ευρύτατου φάσματος παθολογικών καταστάσεων στην στοματογναθική και τραχηλοπροσωπική περιοχή.

Εν τέλει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο βιβλίο του ο Ομότιμος Καθηγητής Στοματο-γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Χ. Μάρτης«το 1989 επετεύχθη μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η θεσμοθέτηση της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με την ονομασία “Στοματο-Γναθοπροσωπική Χειρουργική” (OralMaxillofacialSurgery) εντασσόμενη στην “Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων” (U.E.M.S.) ως ιατρική ειδικότητα με προϋπόθεση, για την είσοδο σε αυτή των ειδικευομένων, την κατοχή των πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής και την υποχρέωση πενταετούς εκπαίδευσης-άσκησης στα κεφάλαια που προβλέπει το φάσμα δράσης της.»…. «Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η “Χειρουργική Στόματος” έχει επίσης θεσμοθετηθεί, αλλά ως καθαρά οδοντιατρική ειδικότητα (OralSurgery) σε όσα δε κράτη επιθυμούν, να ασκείται αυτή στην επικράτειά τους μπορεί να υπάρχει επίσημα μόνη ή και ως ανεξάρτητη από τη “Στοματο-Γναθοπροσωπική Χειρουργική”, αλλά τα μέλη της δεν επιτρέπεται να ασκούν αυτή την τελευταία τη μεγάλη δηλ. ειδικότητα αφού δεν είναι ιατροί.»

Σήμερα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Κοινοτικές Οδηγίες 2001/19/ΕΚ και 2005/36/ΕΚ έχουν οριστεί ως ανεξάρτητες εξειδικεύσεις, η μεν «Χειρουργική Στόματος» της Οδοντιατρικής, η δε «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική» της Ιατρικής, η δεύτερη ωστόσο απαιτεί διπλή βασική εκπαίδευση και ιατρικής και οδοντιατρικής (δύο πτυχία).Σύμφωνα με τις ανωτέρω Κοινοτικές Οδηγίες η ειδικότητα της Χειρουργικής Στόματος προϋποθέτει τη λήψη του πτυχίου της Οδοντιατρικής και τουλάχιστον τριετή πλήρους απασχόλησης μεταπτυχιακή θεωρητική και κλινική εκπαίδευση.

Η Χειρουργική Στόματος είναι θεσμοθετημένη ως ειδικότητα της Οδοντιατρικής σε 16Ευρωπαϊκά κράτη (Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία). Στα περισσότερα από τα κράτη αυτά υπάρχει επίσης και η “Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική” ως ξεχωριστή θεσμοθετημένη ειδικότητα της Ιατρικής.

Ενδεικτικές Πηγές:

1. ThomaKH. The history of oral surgery: The oldest specialty of dentistry. OralSurgOralMedOralPathol. 1957;10(1):1-10

2. Μάρτης Χ, Μάρτη Κ, Ράγκος Β. Από τη Χειρουργική του Στόματος στη Γναθοπροσωπική Χειρουργική (Μια ιστορική εποποιία). ΕκδόσειςΟδοντιατρικόΒήμα 2013

3. Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications

4. CouncilofEuropeanDentists.EUManualofDentalPractice 2015.(Edition 5.1)