Ημερίδα Χειρουργικής Στόματος στην Καβάλα

1 Φεβρουαρίου 2024

Η Ελληνική Οδοντιατρική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καβάλας διοργανώνει στις 2 Μαρτίου 2024 επιστημονική ημερίδα με θέμα “ΚΛΑΣΙΚΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ”.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στη Μεγάλη Λέσχη Καβάλας (Δηµοτικός Κήπος) και θα διαρκέσει από τις 9.00 έως περίπου τις 16.00.

Κύριος στόχος της επιστημονικής δράσης της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη κλινικά προσανατολισμένων θεμάτων, με τη δέουσα επιστημονική τεκμηρίωση, τα οποία να οδηγούν σε πρακτικές συστάσεις, χρήσιμες τόσο για το γενικό οδοντίατρο, όσο και για συναδέλφους που επιδεικνύουν αυξημένο ενδιαφέρον για τη Στοματική Χειρουργική. Υπό αυτό το πρίσμα, θα αναφερθούν κλασικά και σύγχρονα πρωτόκολλα αναφορικά με τη βελτιστοποίηση της τοπικής αναισθησίας, την αντιμετώπιση ασθενών υπό χρόνια λήψη φαρμάκων (αντί-θρομβωτική και αντί-οστεολυτική αγωγή), θα αναλυθούν συνήθεις και σπανιότερες επεμβατικές πράξεις και θα παρουσιαστούν πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών συμβαμάτων και επιπλοκών, δυνητικών να προκύψουν κατά την τέλεση ενδοστοματικών χειρουργικών επεμβάσεων. Κατόπιν, θα ακολουθήσει πρακτικό σεμινάριο «Συρραφής και ορθής τοποθέτησης τοπικού αιµοστατικού παράγοντα».

Εισηγητές της Ημερίδας και εκπαιδευτές στο πρακτικό μέρος, θα είναι μέλη της Εταιρείας και κάτοχοι της Ειδικότητας που τυγχάνουν μέλη ΔΕΠ του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ, διδάκτορες και επιστημονικοί συνεργάτες με σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο και ελευθεροεπαγγελματίες κλινικοί χειρουργοί, με σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο.

Η συµµετοχή στην Ηµερίδα µοριοδοτείται από το Ι.Ε.Θ.Ε., σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρου(Σ.Ε.Ε.Ο) της Ε.Ο.Ο., με συνολική μοριοδότηση 6.5 μόρια (5 μόρια για το θεωρητικό μέρος και επιπρόσθετα 1.5 μόρια για το πρακτικό). Οι συµµετέχοντες Οδοντίατροι άλλων Νοµών θα λάβουν συν 1 µόριο.