Γενική Συνέλευση

28 Ιουνίου 2016

Γενική Συνέλευση και εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 σε αίθουσα του ξενοδοχείου Excelsior στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα και συζητήθηκαν εκτενώς τα προβλήματα και το μέλλον της Χειρουργικής του Στόματος στη χώρα μας, καθώς οι εξελίξεις των τελευταίων ετών καταδεικνύουν μια συστηματική προσπάθεια απομάκρυνσης του αντικειμένου από τον Οδοντιατρικό κλάδο.  

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης συμφώνησαν ομόφωνα ότι η Εταιρεία θα πρέπει να καταβάλλει τα μέγιστα για:

Α) Την προαγωγή, διάδοση και προάσπιση της Χειρουργικής του Στόματος ως αναπόσπαστο κομμάτι της Οδοντιατρικής Επιστήμης

Β) Την προάσπιση του δικαιώματος των Οδοντιάτρων στην άσκηση της Χειρουργικής του Στόματος.

Τέλος τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης συμφώνησαν ομόφωνα ότι σημαντικό βήμα για την επίτευξη των ανωτέρω, αποτελεί η επαναθεσμοθέτηση μιας αμιγώς οδοντιατρικής χειρουργικής ειδικότητας σε σωστή βάση και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα της οδοντιατρικής ειδικότητας της Χειρουργικής Στόματος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσίρλης Αναστάσιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλύβας Δήμος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λιλλής Θεόδωρος

ΤΑΜΙΑΣ: Καραμάνης Στέλιος

ΜΕΛΗ: Σπίνος Πέτρος  

            Μάλλιος Νικόλαος

            Ζωγράφος Ιωάννης

Η Εξελεγκτική Επιτροπή που προέκυψε συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαζαρακόπουλος Χρυσόστομος

ΜΕΛΗ: Νταμπαράκης Νικόλαος

            Ματούλας Ευθύμης