Ερευνητικά Νέα

17 Σεπτεμβρίου 2016

Η προληπτική εξαγωγή των ασυμπτωματικών φρονιμιτών

Η αξία της προληπτικής εξαγωγής των ασυμπτωματικών φρονιμιτών παραμένει ακόμα αναπάντητο ερώτημα. Αυτό υποστηρίζει πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση της Cochrane που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2016. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεδομένης της ελλιπούς τεκμηρίωσης, η απόφαση εξαγωγής ή μη των ασυμπτωματικών φρονιμιτών θα πρέπει να αποφασίζεται κατόπιν σχετικής συζήτησης με τον ασθενή των κινδύνων ανάπτυξης παθολογικών εξεργασιών (περιστεφανίτιδα, τερηδονισμός, περιοδοντίτιδα του 2ου γομφίου κ.α.) και των κινδύνων των χειρουργικών επιπλοκών. Τέλος, υποστηρίζουν ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί η παραμονή των φρονιμιτών, ο ασθενής θα πρέπει να μπει σε πρόγραμμα επανελέγχων ώστε τυχόν παθολογικές εξεργασίες να εντοπισθούν εγκαίρως.

Δείτε το σχετικό link