Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

 • Πρόεδρος:                       Σπίνος Πέτρος
 • Αντιπρόεδρος:                Μάλλιος Νικόλαος
 • Γραμματέας:                   Θεοδωρίδης Χάρης
 • Ειδ. Γραμματέας             Λιλλής Θεόδωρος
 • Ταμίας:                            Ματούλας Ευθύμιος
 • Μέλος:                             Τσατσανιάς Παναγιώτης
 • Μέλος:                             Ξανθάκος Πέτρος

 

 • Εξελεγκτική Επιτροπή
 • Πρόεδρος:                      Νταμπαράκης Νικόλαος
 • Μέλος:                             Ζωγράφος Ιωάννης
 • Μέλος:                             Φωτόπουλος Ιωάννης