Αίτηση λήψης τίτλου ειδικότητας

Σας παρουσιάζουμε ένα πρότυπο αίτησης που πρέπει να συμπληρωθεί για την λήψη του τίτλου της ειδικότητας της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής

Το αρχείο της φωτογραφίας παρουσιάζει την αίτηση που πρέπει να συμπληρώσουν οι συνάδελφοι και να συμπεριλάβουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας. Όσοι αποστείλουν τα δικαιολογητικά με ταχυδρομείο ή courier ας την εκτυπώσουν από εδώ.