Ορισμός Ομάδας Εργασίας για την ειδικότητα της Χειρουργικής Στόματος

7 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοινώθηκε η Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας για την ειδικότητα της Χειρουργικής Στόματος

Τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας για την ειδικότητα της Χειρουργικής Στόματος ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με ανάρτηση του στο Διαύγεια στις 28 Νοεμβρίου 2017. Η Ομάδα Εργασίας αποτελεί την υλοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ (9 Ιουνίου 2017) σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε επί της αρχής να προχωρήσει η θεσμοθέτηση της ειδικότητας της Χειρουργικής Στόματος.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η εισήγηση προς την Επιτροπή Εκπαίδευσης Μετεκπαίδευσης του Κε.Σ.Υ. για τα κάτωθι :

i.Διαμόρφωση προγράμματος Σπουδών, ανά έτος, και σαφής ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός των προς απόκτηση δεξιοτήτων της νέας ειδικότητας.
ii.Δημιουργία, αξιολόγηση και διαπίστευση Ομάδων Εκπαιδευτικών Κέντρων (Ο.Ε.Κ.) και εφαρμογή υποχρεωτικής κινητικότητας (rotation)μεταξύ αυτών.
iii.Αξιολόγηση και διαπίστευση των Εκπαιδευτικών Κέντρων χορήγησης πλήρους και μερικής ειδικότητας.
iv.Κοινή έναρξη ειδίκευσης τρείς (3) φορές τον χρόνο ανά Ο.Ε.Κ.
v.Υποχρεωτική δημιουργία βιβλιαρίου ειδικευμένου και ποιοτική αξιολόγηση της προόδου του ανά έτος και ανά δεξιότητα καθώς και ανά εκπαιδευτή.
vi.Προετοιμασία του πλαισίου για τη διενέργεια εξετάσεων πανελλαδικού χαρακτήρα για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, οι οποίες θα είναι γραπτές και προφορικές και θα πραγματοποιούνται τρείς (3) φορές τον χρόνο, μετά την ολοκλήρωση του χρόνου
εκπαίδευσης στης ειδικότητα.

Συντονιστής ορίστηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος , καθηγητής κος Αναστάσιος Τσίρλης ενώ στην εφταμελή επιτροπή συμμετέχουν επίσης τα μέλη της εταιρείας μας κύριοι Δήμος Καλύβας, Νικόλαος Νταμπαράκης, Ιωάννης Ζωγράφος, Θεόδωρος Λιλλής και Πέτρος Σπίνος. Η Θητεία των μελών είναι τριετής. Αναλυτικά η σύνθεση έχει ως εξής :

1.ΤΣΙΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με αναπληρωτή τον ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

2.ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΟΣ με αναπληρωτή τον ΤΟΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

3.ΖΕΡΒΟΥ–ΒΑΛΒΗ ΦΛΩΡΑ με αναπληρωτή τον ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

4.ΛΙΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με αναπληρωτή τον ΣΠΙΝΟ ΠΕΤΡΟ

5.ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αναπληρώτρια τη ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

6.ΓΙΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ με αναπληρωτή τον ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟ

7.ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αναπληρωτή το ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ