Ειδικότητα Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής

24 Ιουνίου 2019

Μήνυμα του Προέδρου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος Καθ. Αναστάσιου Τσίρλη

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητά μέλη της εταιρείας.

Μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια αγώνα καταφέραμε να φθάσουμε στο στόχο μας που ήταν η θεσμοθέτηση και καθιέρωση μιας καθαρά οδοντιατρικής χειρουργικής ειδικότητας. Ένας αξιοπρεπής αγώνας που πέρα από τη μακρά διάρκεια που είχε, έγινε, όπως άλλωστε όλοι γνωρίζουμε, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

Ως συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για την ειδικότητα, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω πολλές ευχαριστίες σε όλα τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, στα μέλη της εταιρείας μας, αλλά και σε όλους όσους συνέβαλλαν με τον τρόπο τους για την επιτυχία αυτή. Ευχαριστίες που, για μένα προσωπικά, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και εκφράζονται ως ευτυχές επιστέγασμα λίγο πριν την αποχώρησή μου από τα πανεπιστημιακά δρώμενα.

Αφήνοντας πίσω μας όλα όσα διαδραματίστηκαν, απλά σαν ένα παρελθόν, αυτή η εξέλιξη αναμφισβήτητα αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα για την αναβάθμιση του οδοντιατρικού κλάδου. Η θεσμοθέτηση της οδοντιατρικής ειδικότητας της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της οποίας είναι ταυτόσημο της Χειρουργικής Στόματος, διαπραγματεύεται ένα μεγάλο μέρος θεραπευτικών αναγκών της στοματικής περιοχής και πάνω απ’ όλα κατοχυρώνει ένα γνωστικό πεδίο στην Οδοντιατρική Επιστήμη που έως τώρα, αυτό το πεδίο, αποτελούσε τυπικά μέρος μιας ειδικότητας που απαιτεί δύο πτυχία.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή ακριβώς είναι η ουσιαστική επιτυχία και από αυτήν την οπτική θα πρέπει να τη δούμε. Σε καμία περίπτωση δεν τίθενται θέματα ανταγωνισμού με την άλλη μεγάλη ειδικότητα ή οικειοποίησης και πολύ περισσότερο απορρόφησης των οδοντιατρικών καθημερινών χειρουργικών πράξεων του γενικού οδοντιάτρου ο οποίος, κατά την άποψή μου, αποτελεί και τον κύριο εκφραστή της οδοντιατρικής επιστήμης. Αντίθετα η θεσμοθέτηση αυτής της οδοντιατρικής χειρουργικής ειδικότητας διατηρώντας το γνωστικό πεδίο στην οδοντιατρική, στην οποίαν άλλωστε πρέπει να ανήκει, ανοίγει καλύτερους και επί ίσοις όροις ορίζοντες συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων με στόχο πάντα τη δυνατότητα αντιμετώπισης κάποιων ειδικών χειρουργικών περιστατικών. Παράλληλα, διαθέτει το σημαντικό πλεονέκτημα να δίνει την ευκαιρία σε συναδέλφους, που αγαπούν το συγκεκριμένο αντικείμενο, να εκπαιδευτούν στην ειδικότητα για 3 χρόνια μετά το πτυχίο της οδοντιατρικής χωρίς να έχουν την υποχρέωση άλλων 6 χρόνων σπουδών για τη λήψη του πτυχίου της ιατρικής και επιπλέον 5 χρόνων για τη λήψη μιας ειδικότητας της οποίας ένα μέρος μόνο περιλαμβάνει τα πεδία ενδιαφέροντος του οδοντιάτρου. Το παραπάνω σίγουρα αποτελεί μια κατάκτηση του οδοντιατρικού κλάδου στην Ελλάδα, ο οποίος έτσι εναρμονίζεται και με τα όσα ισχύουν στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ. Απλά μένει ένας ακόμη στόχος, που πιστεύω ότι είναι δίκαιος και κατά συνέπεια εφικτός, η αλλαγή του ονόματος της ειδικότητας με τον παγκοσμίως δόκιμο όρο «Χειρουργική Στόματος».    

Πιστεύω ακράδαντα ότι τη νέα οδοντιατρική ειδικότητα θα την αγκαλιάσουν τόσο ο ακαδημαϊκός χώρος, όσο και οι ειδικοί που υπάρχουν ή που θα προκύψουν, θα την αναπτύξουν και μέσα από μια συνεχή αναβάθμιση και επαρκή εκπαίδευση θα πάρει και στην Ελλάδα τη θέση που της αρμόζει στον οδοντιατρικό επιστημονικό χώρο. Την έχουν ανάγκη, ο οδοντιατρικός κλάδος και η οδοντιατρική επιστήμη.

Εύχομαι για ένα καλό και δυναμικό ξεκίνημα.

Με εκτίμηση  

Αναστάσιος Τσίρλης,

Καθηγητής Οδοντιατρικού Τμήματος ΑΠΘ