Απάντηση στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας

11 Μαΐου 2018

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας, περί θεσμοθέτησης νέας οδοντιατρικής ειδικότητας με το όνομα «Οδοντοφατνιακή Χειρουργική»

Με αφορμή το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την επικείμενη Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας», στο οποίο αναφέρεται ότι περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση νέας οδοντιατρικής ειδικότητας με το όνομα «Οδοντοφατνιακή Χειρουργική» θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

  1. Στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία (2005/36/ΕΚ) η υπάρχουσα αντίστοιχη ειδικότητα του Οδοντιατρικού Επαγγέλματος είναι η «Χειρουργική Στόματος» ή «Στοματική Χειρουργική» (Oral Surgery), καθώς αποτελεί τον διεθνώς καθιερωμένο όρο που περιγράφει το αντικείμενο.
  2. Το όνομα «Οδοντοφατνιακή Χειρουργική» ουδέποτε προτάθηκε από την Επιστημονική μας Εταιρεία.
  3. Η αντίστοιχη Ομάδα Εργασίας του ΚΕΣΥ για την ειδικότητα εισηγήθηκε το όνομα «Χειρουργική Στόματος». Αντίστοιχα, η Επιτροπή Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης του ΚΕΣΥ, και κατόπιν συνεχών αντιδράσεων από την μεριά των Στοματο-Γναθοπροσωπικών Χειρουργών, εισηγήθηκε το όνομα «Οδοντιατρική Στοματοχειρουργική», ως μια συμβιβαστική λύση, όπου θα υπάρχει ο επιθετικός προσδιορισμός «οδοντιατρική» προκειμένου να διακρίνεται από την ιατρική ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
  4. Στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ τα δύο πιθανά ονόματα που αποφασίστηκε να προταθούν προς τον Υπουργό ήταν το «Οδοντιατρική Στοματοχειρουργική» (πρόταση της Επιτροπής Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης του ΚΕΣΥ) ή το «Χειρουργική Στόματος» (πρόταση της ΕΟΟ ήδη από το 2015).

Εύλογα διερωτόμαστε λοιπόν πως τελευταία στιγμή προέκυψε το όνομα «Οδοντοφατνιακή Χειρουργική», αφού ουδέποτε προτάθηκε από κάποιον επίσημο φορέα.