Ελληνική Οδοντιατρική Εταιρεία

Χειρουργικής Στόματος

Επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριο σκοπό την ανύψωση, διάδοση, προαγωγή και προάσπιση του γνωστικού αυτού αντικειμένου.

Ελληνική Οδοντιατρική Εταιρεία Χειρουργική Στόματος

Η Ελληνική Οδοντιατρική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος αποτελεί επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριο σκοπό την ανύψωση, διάδοση, προαγωγή και προάσπιση του γνωστικού αυτού αντικειμένου ως αναπόσπαστο κομμάτι της Οδοντιατρικής Επιστήμης στενά συνδεδεμένο με την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής.

Η Χειρουργική Στόματος
περιλαμβάνει

Τη χειρουργική παθολογία και την εγχειρητική των ανωμαλιών και νοσημάτων του οδοντοφατνιακού φραγμού, του στόματος και των γνάθων που δύνανται να αντιμετωπιστούν χειρουργικά στα πλαίσια παροχής της οδοντιατρικής περίθαλψης.

Root Canal Specialist

Vix nibh iudicabit necessitus et, quam inermis laudem.

Root Canal Specialist

Vix nibh iudicabit necessitus et, quam inermis laudem.