Συχνές Ερωτήσεις

Κατέχω τίτλο ειδικότητας από Κράτος μέλος της ΕΕ που αναγνωρίζει τη Χειρουργική Στόματος ως οδοντιατρική ειδικότητα. Πως δικαιούμαι να χρησιμοποιώ τον τίτλο μου επαγγελματικά;

Παρέχουν οι Ελληνικές Οδοντιατρικές Σχολές μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Χειρουργική του Στόματος;

Ποιοι ασκούν τη Χειρουργική του Στόματος;