Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

  • Πρόεδρος:                       Σπίνος Πέτρος
  • Αντιπρόεδρος:              Μάλλιος Νικόλαος
  • Γραμματέας:                   Λιλλής Θεόδωρος
  • Ταμίας:                             Ματούλας Ευθύμιος
  • Μέλος:                              Θεοδωρίδης Χάρης
  • Μέλος:                              Ποδαρόπουλος Λεωνίδας

 

  • Εξελεγκτική Επιτροπή
  • Πρόεδρος:                      Νταμπαράκης Νικόλαος
  • Μέλος:                             Ζωγράφος Ιωάννης
  • Μέλος:                             Ξανθάκος Πέτρος