Ενημέρωση

Καλώς Ήρθατε στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος

Η Ελληνική Οδοντιατρική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος αποτελεί επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριο σκοπό την ανύψωση, διάδοση, προαγωγή και προάσπιση του γνωστικού αυτού αντικειμένου ως αναπόσπαστο κομμάτι της Οδοντιατρικής Επιστήμης στενά συνδεδεμένο με την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής.

Η Χειρουργική Στόματος περιλαμβάνει τη χειρουργική παθολογία και την εγχειρητική των ανωμαλιών και νοσημάτων του οδοντοφατνιακού φραγμού, του στόματος και των γνάθων που δύνανται να αντιμετωπιστούν χειρουργικά στα πλαίσια παροχής της οδοντιατρικής περίθαλψης. Δηλαδή, περιλαμβάνει τις χειρουργικές επεμβάσεις που στη μεγάλη πλειοψηφία τους πραγματοποιούνται υπό τοπική αναισθησία σε ένα οδοντιατρείο, όπως χειρουργικές εξαγωγές εγκλείστων δοντιών, χειρουργική αφαίρεση κύστεων, τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων κ.α.